معرفی شرکت
شرکت پترو دانیال کیش (PDK) يكي اززيرمجموعه هاي شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (PEDC) مي باشد كه در سال 1389 تاسیس گرديد. فعاليت هاي اين شرکت در زمينه نمودارگيري از چاه هاي نفت وگاز، نمودارگيري جهت گل حفاري وحفاری كج مي باشد كه به اين فعاليت ها محدود نمي باشد، بلكه در زمينه هاي ديگر از جمله نمودارگيري در حين حفاري و چاه آزمايي نيز فعال است.
ساختار اين شركت بر اساس مهارت، دانش، تجربه و سخت كوشي پرسنل بنا نهاده شده است. استفاده از تكنولوژي روز همراه با تلاش پرسنل جهت انجام خدمات با ارزش با كيفيت بالا هدف اصلي اين شركت مي باشد.
شرکت پترو دانیال کیش كليه تجهیزات و ابزار و امكانات نمودارگيري را از شركت هاي معتبر اروپا، کانادا و آمريكا خریداری نموده است. اين شركت همچنين قادر است تفسير پتروفيزيكي نمودارها را با دقت بسيار بالا انجام دهد.
نمودارگيري از چاه هاي حفره باز(Open hole)، نمودارگيري از چاه هاي حفره بسته(Cased hole)، نمودارگيري از چاه هاي در حال توليد، مشبك كاري چاه هاي نفت وگاز.
شرکت پترو دانیال کیش اين شانس را دارد كه سرويس هايش را با استفاده از مهارت مهندسين، تكنسين ها و نيروهاي مجرب خويش بطور گسترده اي گسترش دهد بطوريكه نيازهاي عمده اين صنعت را در اين زمينه جبران نمايد.